VII polaganje u KK Zagreb

U subotu 04.03.2017. održalo se redovno klupsko polaganje. Neki od naših članova su po prvi put polagali za učeničke stupnjeve. Čestitamo svim polagačima na uspješno odrađenom polaganju.

VII Kendo polaganje KKZ LISTA POLAGAČA:

  1. Boris Deković za 2. kyu
  2. Predrag Milanko za 2. kyu
  3. Andreja Malus za 4 kyu
  4. Vilim Budak za 4. kyu
  5. Filip Kučak za 5. kyu
  6. Kaja Barić za 5. kyu
  7. Sanja Rožić za 6. kyu
  8. Hrvoje Zaman za 6. kyu
  9. Kristina Perez za 6. kyu

Ceremoniju vodio – David Gašparić

Galerija – VII polaganje u KK Zagreb 2017.