9. Državno kendo prvenstvo

Dvorana će na dan natjecanja biti čitav dan otvorena za gledateljstvo koje će moći pratiti borbe sa tribina.

Raspored događanja:
Subota 7. prosinac

8:00 – Otvaranje dvorane
8:20 – Provjera ispravnosti opreme
9:20 – Postrojavanje
– Otvaranje natjecanja
– Tehnički naputci
– Zatvaranje uvodnog dijela

9:30 – Početak borbi
– Juniorska kategorija
– Kyu kategorija
– Ženska kategorija
– Dan kategorija
– Timska kategorija

19.30 – Završetak borbi i dodjela medalja
– Završna riječ
– Zatvaranje natjecanja

Raspored je podložan mogućim izmjenama.